Uncategorized

שיווק איכותי – כך פועלת שרשרת אספקה

המידע מוגש באדיבות: קבוצת טבת לוגיסטיקה – מספקת שרשרת אספקה מקיפה

שרשרת אספקה הופכת רכיבי תעשייה למוצרים מוגמרים המסופקים ללקוחות. בזכות שרשרת האספקה ניתן לנצל בצורה טובה יותר את הרכיבים, לייעל את העבודה, לעודד תחרות ולהוריד עלויות. שרשרת האספקה קרויה גם רשת לוגיסטית, משום שכלולים בה ארגונים, אנשים, פעילויות, משאבים, אמצעי תקשורת, נתונים, גליונות מידע ועוד.

ניתן לזהות רשת לוגיסטית איכותית על פי מספר מאפיינים בולטים:

א. יעילות – שרשרת אספקה יעילה תצליח לסנכרן בין הגורמים השונים בתהליך בזמן קצר ככל האפשר. היעילות באה לידי ביטוי בשביעות הרצון של הלקוחות, בהקפדה על אמצעי בטיחות, ובניצול אופטימאלי של הכלים העומדים לרשות החברה.

ב. אנשי צוות מקצועיים – כל רשת לוגיסטית תלויה בראש ובראשונה במי שמפקח עליה. הבקרה על הרשת הלוגיסטית והסמכת אנשי הצוות מבטיחים, כי שרשרת האספקה תפעל ללא תקלות או עיכובים בלתי צפויים.

ג. יכולת גמישות – לעיתים קרובות מתרחש מצב בו שרשרת האספקה נתקלת בבעיות. הבעיה יכולה להיות עיכוב בתהליך הייצור, ניסיון לא מוצלח לניידות המוצר ועוד. יחד עם זאת, בשרשרת אספקה איכותית יודעים אנשי המקצוע לגלות גמישות, ולבצע תכנונים חדשים תוך הפעלת מערכת שיקולים מגוונת.

נהוג לקשור את שרשרת האספקה עם העידן המודרני והגלובליזציה, אך האמת שהלוגיסטיקה תמיד הייתה חלק משמעותי בענף המסחר והתעשייה. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהנוכחות של האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים, אשר משפרים עוד יותר את שרשראות האספקה השונות. ישנם מוצרי צריכה רבים, וכל אחד מהם זקוק לרשת לוגיסטית אחרת. שילוב של אספקת מוצרי הצריכה עם הגודל והעומק של השוק, הקשר בין הלקוח לספקים, והמשימות המוטלות על נותני השירות, מחדדים את הצורך בשרשרת אספקה איכותית.

משתנים בניהול של רשתות לוגיסטיות

164355102

שרשרת האספקה מנוהלת בדרך כלל על ידי חברות המתמחות בתחום. במסגרת הניהול יש לתכנן את הפעילויות הקשורות במיקור, רכש, עיבוד וניהול של הלוגיסטיקה. המנהל צריך לוודא, כי ישנו שיתוף פעולה מלא בין השותפים לשרשרת, ובין הגורמים המניעים את התהליך, כגון ספקים, יצרנים ולקוחות. בניהול שרשרת אספקה נחשבים ספקי שירותי מיקור חוץ לגורמים משניים, אך גם להם יש חשיבות גדולה בתוצאה הסופית.

המטרה של שרשרת האספקה היא להקטין עלויות, וכך להגדיל את הרווחים. הדרך הנכונה לעשות זאת, היא להכיר את המאפיינים של כל גורם בשרשרת, לנתח אותו, ולהשוות מול אלטרנטיבות רלוונטיות. אלו הם עיקרי המשתנים המהווים את הבסיס לכל רשת לוגיסטית:

א. עלות אחזקת יחידות

ב. עלות הזמנה או עלות מנת ייצור בודדת

ג. קצב הביקוש

ד. עלות ייצור

ה. הכמות אותה ניתן להזמין או לייצר

ו. אורך הזמן בין הזמנות עוקבות

שקלול הנתונים והמשתנים הללו עוזר בניהול מערכות אספקה. כל חברה זקוקה לרשת לוגיסטית יציבה ואמינה, ולכן חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע לפני שמקימים אותה.

You may also like...

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.